04 May 2014

Shalawat Kitab ar-Risalah

FOTO: Kubah Masjid Imam Syafii, Mesir.
Muhamad bin Abdul Hakam bercerita: "saya pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i dalam mimpi. Kesempatan itu saya gunakan untuk menanyakan perihal perlakuan Allah terhadap beliau setelah meninggal"


Muhamad: "Bagaimana Allah memperlakukan anda, wahai imam?"

Imam: Allah merahmati dan mengampuni semua kesalahanku. Tidak itu saja, Allah juga telah menganugrahkan surga kepadaku. Pada waktu aku diantar kesana, banyak sekali rombongan yang mengantarku. Aku bagaikan penganten di malam zafaf"

Muhamad: Dengan apa anda meraih semua itu?

Imam: Dengan shalawat yang termaktub dalam kitab Ar-Risalah. Shalawat itu adalah "Allahumma shalli 'ala sayidina muhamad(in) 'adada ma dzakaraka adz-dzakirun(a) wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun.

[Termaktub di Al-Bajuri, Sanusiyah.]

Komunitas Sarkub Mesir ialah sekumpulan mahasiswa di Al Azhar, Kairo, Mesir yang mengumpulkan kisah para wali di situs sarkubmesir.net serta bersama-sama menziarahi makam. --YouTube ZiarahTV - Friendspage klik di sini.