25 June 2014

Abdullah adalah seorang Wali Qutub


Semua nabi adalah putera para nabi. Jika tidak maka bapaknya adalah seorang Wali Qutub di zamannya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah putera Sayyidina Abdullah yang bukan seorang nabi, maka Abdullah adalah seorang Wali Qutub di zamannya.

Wali Qutub adalah seorang hamba Allah yang paling shaleh di antara hamba-hamba Allah yang lain, dan itu pasti ada pada setiap zaman.

-Syekh Yusri Rusydi

Komunitas Sarkub Mesir ialah sekumpulan mahasiswa di Al Azhar, Kairo, Mesir yang mengumpulkan kisah para wali di situs sarkubmesir.net serta bersama-sama menziarahi makam. --YouTube ZiarahTV - Friendspage klik di sini.