Wednesday, February 15, 2017

Khanqah Jashankir dan Makam Syekh Amin Al Baghdadi

Dok. Ziarah Bab Sya'riyah
Alhamdulillah. Event ziarah Selasa kemarin berjalan lancar dan terima kasih untuk semua kawan. :)

Khanqah

Khanqah merupakan pusat kegiatan para sufi, sejenis zawiyah, ribath, atau tikkiye. Namun, kenyataannya bukan hanya sebatas tempat sufi berkontemplasi atau berkhalwat saja. Khanqah ini juga lebih menyerupai pondok pesantren yang mempunyai santri menetap dan melaksanakan proses belajar-mengajar.

Khanqah ini dibangun oleh salah satu sultan Dinasti Mamalik Bahri. Ialah Baybars II; al-Malik al-Muzaffar Rukn al-Din Baybars al-Jashnakir al-Mansuri. Lebih dikenal dengan Jashankir (bukan Jashnakir) yang bermakna Pencicip Makanan Raja. Dibangun sebelum ia menduduki takhta kerajaan.
FOTO:Khanqah Baybars II Jashankir.

Ibnu Khaldun tercatat pernah menjadi 'mudir' (direktur) di khanqah ini. Khanqah yang menampung 400 sufi, menghidupi 100 tentara, dan menjadi pesantren bagi anak-anak penduduk sekitar, bahkan dari berbagai penjuru. Makanan sehari-harinyanya ialah 3 lembar roti, daging, dan manisan.