28 June 2014

[al-ihya] Tiga Tingkatan Orang Sabar

 
Imam Abu Hamid al-Ghazali -rahimahullah- berkata:

Orang sabar ada 3 tingkatan.

Pertama, meninggalkan syahwat. Mereka masuk derajat Taibiin (orang-orang yang bertaubat)

Kedua, menerima apa yang digariskan. Mereka masuk derajat Zahidin (orang-orang yang zuhud)

Ketiga, mencintai apa yang dikehendaki Tuhannya. Mereka masuk derajat Shiddiqin (orang-orang yang suka kebenaran).

Allahummaj'alnaa min at-taaibiin az-zahidiin as-shiddiiqiin. Amin.
_____________________________
FOTO: Guru Besar Akidah & Filsafat Al-Azhar Al-Syarif, Syaikh Thaha Hibbisyi, beliau salah satu dari sekian ulama Al-Azhar yang tunanetra.
Meski demikian, beliau aktif mengajar di serambi (istilahnya talaqi; di luar jam universitas). Salah satu majelisnya ialah al-Ihya' milik Imam Ghazali tiap malam Senin di Madyafah Syaikh Ismail Shadiq al-'Adawi.

Tim website Komunitas Sarkub Mesir.