16 June 2014

Bacaan Ketika Ziarah

Bacaan yang anda baca ketika berziarah apakah termasuk bid'ah?

Bacaan yang lazim dibaca ketika berziarah diantaranya adalah:

1. Surat al-Fatihah (HR. at-Thobroni dan al-Baihaqi).
2. Awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan akhir surat al-Baqarah (al-Baihaqi dan riwayat yang lain).
3. Surat Yasin (HR. Abu Dawud)
4. Al-Ikhlas 11 X (HR. ad-Daruqutni).
5. Al-Falaq dan an-Nas (Imam Ahmad).
6. Boleh juga membaca tahlil, tahmid dsb.

al-Imam Muhamad Zaki Ibrahim, Maraqid Ahlil Bait fil Qahirah, cet VI, hal. 185.

Tim website Komunitas Sarkub Mesir.