16 June 2014

Bacaan Ketika Ziarah

Bacaan yang anda baca ketika berziarah apakah termasuk bid'ah?

Bacaan yang lazim dibaca ketika berziarah diantaranya adalah:

1. Surat al-Fatihah (HR. at-Thobroni dan al-Baihaqi).
2. Awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan akhir surat al-Baqarah (al-Baihaqi dan riwayat yang lain).
3. Surat Yasin (HR. Abu Dawud)
4. Al-Ikhlas 11 X (HR. ad-Daruqutni).
5. Al-Falaq dan an-Nas (Imam Ahmad).
6. Boleh juga membaca tahlil, tahmid dsb.

al-Imam Muhamad Zaki Ibrahim, Maraqid Ahlil Bait fil Qahirah, cet VI, hal. 185.

Komunitas Sarkub Mesir ialah sekumpulan mahasiswa di Al Azhar, Kairo, Mesir yang mengumpulkan kisah para wali di situs sarkubmesir.net serta bersama-sama menziarahi makam. --YouTube ZiarahTV - Friendspage klik di sini.