26 April 2014

Simposium Budaya: Hisab Jummal

[Simposium Budaya]

Judul: Sejarah "Hisab Jummal" sebagai Peninggalan dan Kebudayaan

Narasumber: Syaikh Ali Sholih al-Azhary (Guru Besar Ilmu Bahasa)

Waktu: 12.30 siang
Hari: Ahad, 27 April 2014
Tempat: Ruwaq Abbasi, masjid Azhar.

NB: terdapat ijazahan nadzom dari beliau khusus bagi yang hadir.
---
HISAB JUMMAL dalam bahasa Indonesia Sistem Bilangan Abjad, adalah sistem angka atau penomoran yang menggunakan ke-28 abjad Arab untuk melambangkan nilai-nilai numerik. (e.g.: abajadun hawazun)

(FOTO: i'lan masjid al-Azhar)

Tim website Komunitas Sarkub Mesir.