24 August 2014

Makam Ali -Zaynal Abidin- ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib

[Dok. Ziarah Thaba-thaba]
Kompleks Masjid & Makam Ali -Zaynal Abidin- ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib.
_______________________________
Sejarawan Islam al-Maqrizi dalam kitabnya al-Mawa'idh wal I'tibar menafikan kebenaran nisbat nama Ali Zaynal Abidin pada makam ini.
Ia menulis, "Penamaan makam Zaynal Abidin oleh kebanyakan orang ialah sebuah kesalahan (salah-kaprah). Makam ini ialah milik kepala Zaid, putra Ali Zaynal Abidin."

Zaid ibn Ali -zaynal abidin- ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib inilah yang menjadi nisbat pada Syi'ah-Zaidiyyah; golongan syi'ah yang paling besar dan paling banyak memiliki pemikiran moderat serta kedekatan dengan Ahlussunnah. Dukturah Soad Maher menulis, "Hal itu mungkin karena merujuk pada imamnya, yakni Zaid ibn Ali -zaynal abidin- yang berguru pada Washil ibn Atha'.."

Syi'ah-Zaidiyyah banyak tersebar di Thabaristan (kini masuk Iran, tepi Laut Kaspia / lereng utara & selatan pegunungan Alborz) dan Yaman. Penganut Syi'ah-Zaidiyyah tidak menggunakan 'sistem keturunan' dalam memilih imamnya, melainkan dengan beberapa syarat tertentu.

Kembali pada pembahasan keabsahan makam; Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim juga menafikan kebenaran penamaan yang sudah kadung masyhur dengan Ali Zaynal Abidin. Syaikh Zaki menuliskan, "Makam ini merujuk pada kepala Zaid, putra Ali Zaynal Abidin. Sementara itu, jasad atau badannya tidak diketahui secara pasti di mana berada. Makam Ali Zaynal Abidin berada di Madinah Munawwarah."

[beberapa teks penafian yang senada dengan al-Maqrizi, Dukturah Soad Maher, dan Syaikh Zaki bisa kita lihat di link kolom komentar]

Profil Sidi Ali Zaynal Abidin yang bergelar Sajjad (bermakna: yang banyak melakukan sujud) dan kisah-kisah menarik tentangnya akan kami ulas pada postingan lain.

Shollu ala Sidnannabi!
---
BONUS Syair milik Farazdaq tentang Sidi Ali Zaynal Abidin (kisahnya di postingan selanjutnya)
هذا الذى تعرف البطحاء وطــــــأته ^^^ والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خير عباد الله كلهم ^^^ هذا التقى النقى الطاهر العلم
اذا رأته قريش قال قائلها ^^^ الى مكارم هذا ينتهى الكرم
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله ^^^ بجده أنبياء الله قد ختموا
_____________________________
source:
- al-Mawa'idh wal I'tibar; (al-Maqrizi)
- Milal wa Nihal; (Muhammad al-Shahrastani)
- Masajid Mishra wa Awliyauhaa; (Dukturah Soad Maher)
- Maraqid Ahli Bayt Nabi fil Qahirah; (Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim)
- Nushratin Nabi al-Mukhtar fi Ahli Baytihi al-Athhar; (Adil Sa'd Zaghlul dan Ragab Abdussami' Mahmod)
- Diskusi Forum (montada) Online Duktur Mahmod Sobieh

Tim website Komunitas Sarkub Mesir.