28 August 2019

Syekh Ismail Shadiq al-'Adawy, Singa Podium Al-Azhar Keturunan Khalifah Umar

Ukiran makam Syekh Ismail Sadiq Al-Adawy, Qarafah Al-Mujawirin, Kairo.
Beliau ialah Syekh Ismail bin Sadiq bin Hasub Al-'Adawy. Al-'Adawy adalah nisbah ke perkampungan Bani 'Adiy yang berada di distrik Manfalut, provinsi Asyut, Mesir. Nasab beliau dari jalur ayah dan ibu bersambung ke kabilah Bani 'Adiy, yakni kabilah Sayyiduna Umar bin Khattab Ra.

Syekh Ismail lahir pada tanggal 6 Agustus 1934 Masehi.

Fase Menuntut Ilmu

Perjalanan beliau dalam mengarungi lautan-ilmu dimulai dari dalam rumah nya sendiri. Ayahandanya, yakni Syekh Shadiq Al-'Adawy seorang wali salih yang dengan gigih mengajari dan menuntun Syekh Ismail kecil menghafalkan Alquran dan Hadis.

Setelah merampungkan Tsanawiyyah Al-Azhar (setara SMA), beliau melanjutkan ke bangku perkuliahan. Beliau memilih fakultas Syari'ah wal Qanun sampai menamatkan jenjang S1 pada tahun 1964 M. lalu mendapatkan izin mengajar pada tahun 1965 M. serta ijazah 'Alimiyyah (setara gelar Doktoral) pada tahun 1967 M dengan nilai Cumlaude.

Guru 

Di antara guru-guru Syekh Ismail yaitu Syekh Abdul Latif Al-Qatury seorang alim rabbani; syekh Ahmad Ridwan Al-Luxury seorang Wali Qutub pada zamannya; dan juga syekh Salih Al-Ja'fary Wali Qutub yang juga seorang orator ulung, singa-podium jamik Al-Azhar Al-Syarif.

Karir dan Pengaruhnya

Setelah tamat dari bangku perkuliahan Syekh Ismail terpilih menjadi imam dan khatib masjid Sayyidi Ahmad Al-Dardir yang tak lain adalah buyut beliau, hingga suatu ketika beliau bermimpi sang ayahanda mengajak Syekh Ismail sowan kepada Nabi Muhammad Saw. Baginda bertanya, "Ada berapa tempat disebutkan Mesir dalam Alquran?"

Kemudian Syekh Ismail menyebutkan semua ayat Alquran yang didalamnya terdapat kalimat Mesir. Jawaban Syekh Ismail membuat Nabi Saw. tersenyum bahagia kemudian bersabda dengan makna kalimat "Fatahallah 'alaik" dan "Barakallah fik".
Kompleks makam Bani 'Ady, Pemakaman Al-Mujawirin, Kairo.
Beliau terpilih untuk menjadi imam di negara Uni Emirat Arab, juga sebagai Direktur bagian Dakwah dan Irsyad pada tahun 1975-1986 M.

Beliau kembali ke Mesir dan menjadi imam-khatib di jamik Al-Azhar Al-Syarif.

Pada hari Jumat sore, beliau mengisi majelis pembacaan kitab Sahih Bukhari di masjid Imam Hussein. Salah satu bukti luhurnya adab Syekh Ismail kepada Imam Hussein Ra. ialah beliau selalu menolak untuk memakai mikrofon dengan alasan malu untuk meninggikan suara di hadapan Sahib Al-Maqam.

Hari-hari beliau dalam seminggu penuh dengan jadwal mengajar di berbagai majelis ilmu. Bahkan beliau mengkhususkan majelis untuk perempuan di masjid Sayyidah Fatimah Al-Nabawiyyah.

Beliau ialah singa-podium di berbagai kesempatan, di berbagai negara. Beliau telah mengelilingi negara-negara Arab bahkan Eropa untuk berdakwah juga untuk mengisi berbagai Muktamar Agama. Jabatan beliau saat itu sebagai Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Dunia. Beliau pula yang ikut andil dalam membekali tentara dengan dukungan moril pada perang 6 Oktober.

Kepribadian 

Beliau ialah seorang yang zuhud, alim, rabbani yang selalu mengedepankan urusan agama. Selalu mengulang-ulang kalimat "Kita ini hanyalah butiran debu yang hidup di atas tanah" di berbagai kesempatan. Beliau sangat mengasihi fakir-miskin sampai beliau dijuluki Qutbul Fuqara'.
Makam Syekh Ismail Sadiq Al-Adawy di kompleks makam Bani 'Ady, Mujawirin, Kairo
Hampir setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Di sela-sela ibadahnya, beliau masih menyempatkan mengajar dan memberi fatwa kepada jamaah haji dan umrah. Diceritakan bahwasanya beliau menunaikan manasik haji dari Makkah ke Mina kemudian ke Arafah sampai Muzdalifah dengan berjalan kaki selama 25 kali musim haji. Hal itu dengan maksud agar lebih bisa memaknai kalimat Ubudiyyah Lillah.

Mazhab & Tarekat

Beliau bermazhab Maliki dan berbaiat tarekat Kholwatiyah kepada sang ayah yang juga sang guru Syekh Abdul Latif Al-Qatury, radiyallahu 'anhuma.

Wafat

Beliau wafat pada hari Rabu, 22 Januari 1998 M. / 24 Ramadan 1418 M. Jenazah beliau disalatkan di Jami Al-azhar untuk kemudian dikebumikan di Bustanul Ulama, Qarafah Al-Mujawirin, Mansya'at Nasr, Kairo.[]

Radiyallahu 'anhum wa 'an masyayikhina jami'an..

Al-Mokattam, 26 Agustus 2019
Alqi Faricha Aini

Sumber Pustaka: Kitab Jamharah A'lam Al-Azhar Al-Syarif juz 8; dan kitab Anwarul Hubb.

Peziarah yang membaca. Mahasiswi jurusan Syari'ah, universitas Al-Azhar. Juga aktivis komunitas sejarah & kebudayaan: Kupretist du Caire di Kairo, Mesir.