11 April 2018

Grand Syekh Ibrahim Al Bajuri dalam Syair


[صاحب الحواشي]
Pemangku Hāsyiah 

وما أصح علمهم وأغرب # كانوا فحولا في الفنون معجبا
Betapa mengagumkan dan mengejutkan keilmuan mereka # Mereka adalah orang-orang yang tangguh dalam spesialis ilmu serta menakjubkan 

هب إنهم قد استوى على الهدى # أرشدنا الى الحبيب أحمدا 
Ketahuilah! Sungguh mereka telah berada dalam kebenaran # Kebenaran yang mengantarkan menuju sang kekasih, Nabi Ahmad saw.

كم من معان وفوائد انجلى # من قولهم وحالهم وما تلا
Betapa banyak makna dan faidah yang tampak # Mulai dari perkataan, keadaan serta jalan yang mereka tapak

فينا إمام صاحب الحواشي # شيمه في القلب كالرشاش
Di sisi kita ada pemangku Hāsyiah # Akhlak mereka bagai rinai gerimis dalam sanubari 

مختتم التراث من مشهور #  في كعبة العلم هو البيجوري
Penutup turāts adalah yang amat terkenal # Di Ka'bah ilmu, beliaulah syaikh Azhar Ibrahim al-Baijûrî

قد أخرج اللطائف النفيسة # في كتب الأئمة السنية
Dan sungguh beliau telah berupaya mengeluarkan berlian-berlian yang berharga # Yang tersembunyi di kitab-kitab para imam-imam mulia

كفى به من كل فج مدح # علما وحبا والعليم يمنح
Cukuplah baginya pujian dari berbagai penjuru # Dan Allah telah menganugerahinya ilmu dan cinta 

دراسة، ١٠ إبريل ٢٠١٨

Anak dari kedua orang tuanya. Murid dari guru-gurunya. Umat dari Nabinya. Hamba dari Tuhannya. Kuliah Dirasat Islamiyah Univ. Al-Azhar. Bisa ditemui di Gmail: Syihab2016azhar@gmail atau FB: Beben.