03 August 2018

Berziarah ke Makam Al-Qadi Abdul Wahhab


Al-Qadi Abdul Wahhab lahir 362 H. Di Baghdad, kota keilmuan pada saat itu. Beliau berkeliling Baghdad, Bashrah, Moshul, Makkah, Madinah. Bertemu dengan para ulama dan sastrawan. 

Imam al-Baqillani berkata kepada Abi Amr bin al-Fasi yang hendak mencari ilmu di Baghdad:

"Sekiranya engkau dan Abdul Wahhab berkumpul di madrasahku, maka sungguh akan berkumpul keilmuan Imam Malik! Engkau yang menjaganya. Dan Abdul Wahhab yang menolongnya. Sekiranya Imam Malik melihat kalian berdua, pasti beliau akan tersenyum senang." Imam Baqillani sangat memengaruhi Al-Qadi Abdul Wahhab.

Ketika memasuki Mesir, beliau memberi pengajian di Masjid Amr Bin Ash. Dan 500 pelajar berkumpul untuk meneguk ilmu beliau.

Beliau wafat di Mesir. Dimakamkan di areal Qarafah Sughra. Dekat dengan Al-Sadah Al-Malikiyah. Kuburan beliau sudah berumur ribuan tahun.

Salah satu murid beliau yang terkenal adalah Syekh Khatib al-Baghdadi dan Abu Ishaq al-Syirazi. Syekh Khatib berkata: "Kami tak menemukan orang yang paling faqih dari kalangan Al-Sadah Al-Malikiyah daripada beliau."

Salah satu syair beliau yang menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu dan kesederhanaannya dalam kehidupan.

يا لهفَ نفسي على شيئين لو جُمعا 
عندي لكنتُ إذاً مِنْ أسعدِ البشرِ 
كفافُ عيشٍ يقيني ذُلَّ مسألةٍ 
وخدمةُ العلمِ حتى ينقضي عُمُري 

Wahai derana diri ini, sekiranya dua hal ini berkumpul dan kumiliki, pastilah aku paling bahagianya manusia.

Pertama: kecukupan hidup yang menjagaku dari hinanya meminta-minta. Serta berkhidmah kepada ilmu hingga umurku tiada.


Kawan ziarah kami berkebangsaan Suriah, Syekh Amir meyakini bahwa makam beliau merupakan salah satu tempat mustajabnya sebuah doa. Semoga Allah merahmati Sang Qadi dan menempatkannya di surga-Nya.

Darrasah, 26 Juli 2018
Sebagian diambil tulisan dari Dr. Abdul Hakim Anis

Anak dari kedua orang tuanya. Murid dari guru-gurunya. Umat dari Nabinya. Hamba dari Tuhannya. Kuliah Dirasat Islamiyah Univ. Al-Azhar. Bisa ditemui di Gmail: Syihab2016azhar@gmail atau FB: Beben.